Een mooi geluid uit uw stal

Net als ieder varkensbedrijf heeft u te maken met bedrijfseigen ziekteverwekkers en risicovolle periodes. Voor de beste bescherming tegen onder andere mycoplasma, de Ziekte van Glässer en circo kiest u voor een vaccinatieschema dat aansluit op uw bedrijfssituatie. Dus geen standaarddeuntje, maar een melodie die precies de juiste toon, de juiste noot en de juiste timing heeft die bij uw bedrijf past.

Op deze pagina's vindt u tips en tricks om samen met uw dierenarts het optimale vaccinatieschema voor uw bedrijf op te stellen. Zodat het gehoest in uw stallen verstomt tot het geluid dat u het liefst hoort: dat van gezonde varkens.

RISICOPROFIEL

Vroege mycoplasma-besmetting: ook op uw bedrijf mogelijk

Meer dan 10% van de biggen is al voor het spenen besmet met mycoplasma, dat toonden onderzoekers recent aan (Villarreal, et al.). Zij voerden op 52 bedrijven in verschillende Europese landen proeven uit bij 1555 biggen in een leeftijd van 17–21 dagen. Op 68% van de bedrijven werd minstens één dier positief getest en op één derde van de bedrijven was zelfs meer dan 10% van de biggen besmet met mycoplasma. Alle reden dus om zelf bewust te worden van de infectiedruk op uw bedrijf en de vroege mycoplasma-besmettingen eens goed te doorgronden.

Lees hier meer over Risicoprofiel


vroege mycoplasma in het kraamhok

BEDRIJFSMANAGEMENT

'Afdrukplaatjes maken effect reinigen en ontstmetten tastbaar'

"Het nemen van afdrukplaatjes in de stal maakt het effect van een reinigings- en ontsmettings-protocol direct tastbaar voor u als varkenshouder", vertelt DGZ-dierenarts Charlotte Brossé. Binnen het Veepeiler project 'Optimalisatie reinigen en ontsmetten met hygiënogrammen' deed zij samen met collega-dierenartsen en varkenshouders de nodige ervaring op met staalnames in Vlaamse varkensstallen. "Het grondig en effectief reinigen en ontsmetten van de stal is cruciaal voor de biosecurity. Alleen dan kun je in- en versleep van ziektekiemen voorkomen", stelt Brossé.

Lees hier meer over Bedrijfsmanagement


afdrukplaatjes varkenstallen - video interview DGZ

VACCINEREN

Geltenvaccinatie beschermt jonge biggen tegen mycoplasma

Bij een hoge infectiedruk kunnen de biggen al op jonge leeftijd ziekteverschijnselen vertonen. Oudere zeugen hebben doorgaans gedurende hun leven al voldoende immuniteit opgebouwd om geen grote uitscheider te zijn. Jonge zeugen en gelten zijn echter een risicogroep. Ze hebben vaak nog onvoldoende weerstand opgebouwd en kunnen zo grote uitscheiders worden op bedrijven waar mycoplasma een rol speelt.

Lees hier meer over Vaccineren


geltenvaccinatie

Vier stappen naar succesvol vaccineren op maat

  1. Ken de risicofactoren op uw bedrijf
  2. Kies de preventiestrategie die het best bij u en uw bedrijf past
  3. Bepaal met uw dierenarts het meest effectieve vaccinatieschema
  4. Kies vaccins met optimaal immuunrespons

Het risicoprofiel verandert in de loop van de tijd. Evalueer uw preventiestrategie daarom regelmatig (bloed- en/of speekselonderzoek) en stel uw aanpak zo nodig bij.

vaccineren is goed timen