header pagina Suvaxyn Circo

Bouwen aan krachtige circo-immuniteit

Het circo-virus volledig onder controle krijgen op uw bedrijf is niet eenvoudig. Maatregelen in bioveiligheid en preventie zijn onmisbaar voor een succesvolle aanpak. Door extra te focussen op de circo bescherming van uw dieren, kunt u het infectiemoment voor zijn en bouwen aan krachtige immuniteit. Overleg met uw dierenarts voor de meest succesvolle aanpak op uw bedrijf.

Vaccineren tegen circo: wanneer wel of wanneer niet?

Circo is een wereldwijd circulerend virus dat sterk en in vrijwel iedere varkensstapel aanwezig is. Om uw dieren succesvol te beschermen tegen het circovirus, is het zaak eerst met uw dierenarts het infectiemoment te bepalen. Voor biggen is dat vaak aan het einde van de batterijfase of gedurende de vleesvarkensfase. Vervolgens kan uw dierenarts op basis van het infectiemoment het optimale vaccinatiemoment bepalen. Voor gelten is het belangrijk te vaccineren en voldoende bescherming te bieden voor introductie in de zeugenstapel. Over het nut van een boostervaccinatie bij zeugen sprak virus-expert Professor dr. Hans Nauwynck recent zijn twijfels uit.

Lees meer


biggen

Circo-subtypes en kruisbescherming

Het circo-virus wijzigt zich behoorlijk snel, recent werd nog het PCV3 en het PCV2d subtype aangetoond in de Benelux. Belangrijk voor uw aanpak is te weten met welk type u van doen heeft en hoe groot de overeenkomst of het verschil is tussen de verschillende subtypen. De 'reguliere' PCV2 en de recent gevonden PCV3 verschillen genetisch voor zo'n 60 tot 70% van elkaar. Kruisbescherming met vaccineren is in zo'n geval niet vanzelfsprekend. Tussen de verschillende subtypen van de 'reguliere' PCV2 (a, b, d en e) is de overeenkomst een stuk groter en kan vaccineren wel de gewenste bescherming bieden.


beeld verschillen circo

Mono- vs. combinatievaccin

Net als ieder varkensbedrijf heeft u te maken met bedrijfseigen dynamiek van infecties en risicovolle periodes. Voor gerichte circo-bescherming heeft u de keuze uit monovalente- of combinatievaccins met mycoplasma. Wilt u gericht beschermen tegen circo in combinatie met een vroege mycoplasma-enting, dan biedt een monovalent vaccin de meest effectieve oplossing. Valt het infectiemoment voor mycoplasma later en/of wenst u tegelijk te vaccineren voor mycoplasma en circo, dan is het gebruiksgemak van een combinatievaccin een goede optie. Uw dierenarts is uw beste adviseur voor een vaccinatieschema op maat, spreek daarom uw mycoplasma- en circo vaccinatiestrategie eens kritisch met elkaar door.


biggen

Breng de risicofactoren van uw bedrijf in kaart

Vaccineren tegen circo kan, naast preventieve maatregelen en aandacht voor de bio-security, een waardevol onderdeel zijn bij de aanpak van circo. Met de PigScan Rekentool brengt u de risicofactoren voor uw bedrijf in kaart. Met de uitkomst kunt u samen met uw dierenarts aan de slag met een bedrijfsspecifiek actieplan voor de preventie van luchtweginfecties op uw bedrijf.

een weloverwogen vaccinkeuze

Vaccineren op maat

Net als ieder ander varkensbedrijf heeft u te maken met bedrijfseigen ziekteverwekkers en risicovolle periodes. Voor de beste bescherming tegen onder andere circo, PRRS, mycoplasma, en de Ziekte van Glässer kiest u voor een vaccinatieschema dat aansluit op uw bedrijfssituatie.

Ga naar vaccinerenopmaat.be


Stel uw vraag

campagnebeeld Vaccineren op Maat

footer zoetis


MM-03611