Bedrijfsmanagement

GEZONDHEIDSSTATUS

Management stap één in mycoplasma-aanpak

gezondheidsstatus Het management van de varkenshouder is de eerste stap in de aanpak van mycoplasma. Want met vaccineren alleen kom je er als varkenshouder niet, zo stellen onderzoekers van onder meer de Universiteit van Gent (Maes, et al., 2007). Omdat mycoplasma op vrijwel ieder varkensbedrijf aanwezig is en individuele dieren lastig te diagnosticeren zijn, kan het zich zonder gerichte preventieve maatregelen snel verspreiden. Een strak management is daarom onmisbaar in de beheersing van mycoplasma.

Met mycoplasma geïnfecteerde dieren laten vaak chronisch gehoest horen, zijn gevoeliger voor andere luchtwegaandoeningen en presteren minder. Een infectie zorgt, in combinatie met medicatie, daarom al snel voor een aanzienlijk verlies in rendement. Bewuste aanpassingen in het management, kunnen volgens de onderzoekers leidend zijn in het onder controle krijgen van enzoötische pneumonie. Maar wat zijn dan die belangrijke maatregelen?

All-in-all-out belangrijkste factor
Enkele jaren eerder onderzochten wetenschappers de invloed van omgevings- en management factoren op luchtwegaandoeningen bij varkens (Stärk, 2000). Het all-in-all-out systeem bleek daarin misschien wel de allerbelangrijkste factor. Als varkenshouder kun je bij dit systeem de omgevingsfactoren optimaliseren per diergroep en de afdelingen tussentijds volledig schoonmaken. Een effectieve manier om de infectieketen te doorbreken. Maar ook factoren als hokbezetting, biosecurity en klimaat verdienen zeker aandacht bij een gerichte mycoplasma-aanpak.

Invloed van vaccinatie?
Vaccineren tegen mycoplasma is in veel landen voor meer dan 70% van de varkensbedrijven gemeengoed. Maar alleen vaccineren voorkomt de kolonisatie door een pathogeen niet. Wel zorgt een vaccinatie voor een robuuste immuniteit tegen natuurlijke besmettingen. Recent onderzoek (Meyns, et al., 2006) laat zien dat vaccineren zorgt voor minder klinische symptomen en minder longlaesies. Verbetering van de dagelijkse gewichtstoename en voederconversie zijn al eerder aangetoond (Maes, et al., 1998). Toch is, ondanks de positieve invloed van vaccinatie, ook in dit onderzoek de conclusie eenduidig: vaccineren alleen is niet voldoende om mycoplasma volledig te elimineren. Het management van de varkenshouder is altijd de eerste stap.

Wat kunt u doen?
Bent u benieuwd welke managementmaatregelen u kunt aanscherpen in uw mycoplasma-aanpak? Hier kunt u de PigScan Hoest invullen voor een eerste beeld van de belangrijkste risicofactoren op uw bedrijf. Vraag uw dierenarts naar de uitgebreide online rekentool om uw bedrijf gedetailleerder in kaart te brengen.

Referenties
- D. Maes, J. Segales, T. Meyns, M. Sibila, M. Pieters, F. Haesebrouck, 2007. Control of Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs. Veterinary Microbiology 126 (2008) 297-309.
- Stärk, K., 2000. Epidemiological investigation of the influence of environmental risk factors on respiratory diseases in swine - a literature review. Vet. J. 159, 37-56.
- Meyns, T., Dewulf, J., de Kruif, A., Calus, D., Haesebrouck, F., Maes, D., 2006. Comparison of transmission of Mycoplasma hyopneumoniae in vaccinated and non-vaccinated populations. Vaccine 24, 7081-7086.
- Maes, D., Deluyker, H., Verdonck, M., Castryck, F., Miry, C., Lein, A., Vrijens, B., de Kruif, A., 1998. Effect of vaccination against Mycoplasma hyopneumoniae in pig herds with a continuous production system. J. Vet. Med. B 45, 495-505.