Vaccineren

Bij vaccinatie op jonge leeftijd is prima immuniteitsopbouw mogelijk

prima immuniteitsopbouw mogelijk Direct na de geboorte hebben biggen nog geen volwassen immuunsysteem. Kunnen de biggen toch effectief immuniteit opbouwen als je ze op een heel jonge leeftijd vaccineert tegen PRRS? Het antwoord is: 'Ja, dat kan.'' Biggen die op jonge leeftijd worden gevaccineerd, zijn uitstekend in staat om wat betreft immuniteitsopbouw volwaardig te reageren op een PRRS-vaccin1. Dit blijkt uit een studie naar de (aangeboren én adaptieve) immuniteit voor PRRSv na vaccinatie van jonge biggen met een op PRRSv-1 gebaseerd vaccin.

Dat biggen op jonge leeftijd al immuniteit kunnen opbouwen, onderschrijft ook professor Hans-Joachim Schuberth van de vakgroep Immunologie van de Diergeneeskundige Universiteit van Hannover. Vaccineren op jonge leeftijd kan de biggen al voor het spenen beschermen en levert meerdere voordelen op.2 Biggen hebben op jonge leeftijd al het vermogen om met cellen en afweerstoffen op virussen te reageren. Het immuunsysteem van jonge dieren werkt net als van volwassen dieren, maar de afweerreactie is niet hetzelfde. De immuunrespons uit zich bij jonge dieren niet in hoger niveau van afweerstoffen, maar in de aanmaak van specifieke cellen. Die specifieke cellen bieden een kwalitatief hoogwaardige immuunrespons als het dier in een later stadium in aanraking komt met de betreffende ziekteverwekker.

Fabels en feiten

Vroeg vaccineren kost geen groei
Over vaccineren op hele jonge leeftijd gaan fabels rond die in veldstudies worden weerlegd. Zo zou het effect hebben op de groei van de biggen. In een veldstudie in het Verenigd Koninkrijk is de gemiddelde groei per dag van biggen die op heel jonge leeftijd zijn gevaccineerd (89 dieren) vergeleken met biggen uit een controlegroep (87 dieren). Tussen beide groepen zat geen significant verschil in de gemiddelde dagelijkse groei. Dus vroeg vaccineren heeft geen invloed op de groei van de biggen.

Vaccineren op heel jonge leeftijd met PRRS-vaccin niet nadelig voor latere immuniteits-ontwikkeling voor PCV2
PRRS-gevaccineerde jonge biggen die gevaccineerd worden tegen circo reageren met de opbouw van afweerstoffen tegen circo.3

Vaccineren van heel jonge biggen in de praktijk

Eerder beschermd
Uit onderzoek blijkt dat PRRS-infecties vaak al in een vroeg stadium optreden. In een prevalentieonderzoek uit 2019 bleek van de niet-gevaccineerde opfokbiggen al 61 procent met PRRS besmet te zijn.4 Door zo vroeg mogelijk te vaccineren, zijn biggen vóór de risicovolle speenperiode beter beschermd tegen infecties.

Lagere arbeidsbelasting
Vaccineren vanaf jonge leeftijd heeft ook uit oogpunt van arbeid voordelen. De biggen zijn lichter en beter te hanteren.

Tom Meyns Door varkensdierenarts Tom Meyns
Business Manager Swine Zoetis Benelux

Referenties:
1. Balasch et al., Immune response development after vaccination of 1-day-old naïve pigs with a Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 1-based modified live virus vaccine. Porcine Health Management 2019; 5:2
2. Schuberth, Zoetis kennissessie Vaccineren op maat, Deventer/Asten, juni 2017
3. CVMP assessment report (EMEA/V/C/004276/0000)
4. Zoetis PRRS-prevalentieonderzoek Check PRRS België/Nederland 2019

MM-09124