header

Bent u klaar voor een sprong voorwaarts in uw PRRS-aanpak?

Grip krijgen op PRRS is niet eenvoudig. Maatregelen in bioveiligheid en een passende preventiestrategie spelen een belangrijke rol bij de aanpak. Dit geldt voor uw bedrijf in zijn geheel, maar ook voor biggen, gelten en zeugen afzonderlijk. Hoe vroeger u uw biggen beschermt, des te beter komen ze door de kwetsbare speenperiode. Met bescherming in combinatie met preventieve maatregelen vormt u een stevige basis voor een stabiele PRRS-status van uw bedrijf.

Varkenshouders onderschatten vroege PRRS

Varkenshouders onderschatten het aantal vroege PRRS-gevallen behoorlijk, zo blijkt uit recent marktonderzoek van AgriDirect in opdracht van Zoetis. Afgelopen jaar bleek het in driekwart van de PRRS-gevallen op zeugenbedrijven om een infectie bij biggen te gaan, terwijl slechts 38% van de ondervraagden zijn biggen vaccineert tegen PRRS.

Lees verder

prrs kauwtouwen

Ruim een derde al vanaf 4 weken leeftijd besmet

De afgelopen twee jaar onderzocht DGZ Vlaanderen in de Biggenmonitor de aanwezigheid van PRRS op Belgische varkensbedrijven. Op meer dan driekwart van de 180 deelnemende bedrijven was het PRRS-virus aanwezig.

Van de positieve bedrijven werd bij ruim een derde van de biggen het PRRS-virus al vanaf vier weken leeftijd aangetoond. Alle reden dus om te werken aan vroege immuniteitsopbouw om het PRRS-virus op tijd aan te pakken.

Lees verder


percentage prrs positieve biggen

Hoe u vroege PRRS-infecties aan kunt tonen

Besmettingen in de kraamstal wijzen op een onstabiele PRRS-situatie en dat zorgt vaak voor (ernstige) gezondheidsproblemen in de stal en een verhoogde kans op infecties door andere ziekteverwekkers.

Het in kaart brengen van een mogelijke PRRS-besmetting in de vroege biggenfase is dan ook een belangrijke eerste stap in uw aanpak. In dit artikel leest u hoe u in samenwerking met uw dierenarts een vroege PRRS-infectie aan kunt tonen.

Lees verder


biggen in de kraamstal

De vroegst mogelijke bescherming tegen PRRS

Vroege PRRS-besmetting vraagt om de vroegst mogelijke bescherming. De aanpak van PRRS is maatwerk en hangt af van de bedrijfsspecifieke risicofactoren. Met een risicoanalyse en monitoringsonderzoek brengt u samen met uw dierenarts de risicomomenten in kaart. Dat is het vertrekpunt voor uw preventieplan.

Als op uw bedrijf de PRRS-besmetting al in het kraamhok plaatsvindt, kunt u vroege vaccinatie van biggen overwegen. Alleen dan zijn ze rond het tijdstip van spenen beschermd en kunt u de klinische verschijnselen beperken. Daarnaast zijn aanvullende (preventieve) maatregelen in bedrijfshygiëne en bioveiligheid nodig voor een effectieve aanpak.


nieuwsgierige biggen

PRRS op uw bedrijf? Symptomen, besmettingsroute en onderzoek

PRRS wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. Een kenmerk van het virus is dat het genetische materiaal (het zogenaamde RNA) steeds verandert en daarmee ook de eigenschappen. Dit maakt PRRS lastig aan te pakken. Het virus verspreidt zich het snelst door direct contact met besmette varkens. Dit kan van dier op dier, maar ook via de mens (handen en kleding), besmette materialen, sperma, ongedierte of transport. Het virus verspreidt zich ook door de lucht (tot wel 9 km).

PRRS kenmerkt zich door vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen en luchtwegaandoeningen bij jonge varkens. Deze symptomen zijn lastig te onderscheiden van de symptomen bij andere ziekten. Aanvullend laboratoriumonderzoek is nodig om de PRRS-status op het bedrijf in kaart te brengen. Op basis van de uitslag kunt u met uw dierenarts een plan van aanpak opstellen. Vaccineren in combinatie met preventieve maatregelen vormen de basis voor de meest effectieve aanpak.

overleg tussen varkenshouder en dierenarts

Preventiestrategie voor een stabiele PRRS-status op uw bedrijf

Vaccineren alleen kan een PRRS-besmetting niet geheel voorkomen. Een goede vaccinatiestrategie zal het circuleren van het PRRS-virus op uw bedrijf wel verminderen en longbeschadigingen beperken. Daarnaast versterkt u het effect van de vaccinatie door preventieve maatregelen in de bioveiligheid en hygiëne binnen én buiten de stal.

Klik hier voor de belangrijkste
interne maatregelen
   

Klik hier voor de belangrijkste
externe maatregelen


Bespreek met uw dierenarts hoe u uw biggen zo vroeg mogelijk tegen PRRS beschermt.

Afb PRRS strategie op maat

footer zoetis


MM-03279