header

Bent u klaar voor een sprong voorwaarts in uw PRRS-aanpak?

Grip krijgen op PRRS is niet eenvoudig. Maatregelen in bioveiligheid en een passende preventiestrategie spelen een belangrijke rol bij de aanpak. Dit geldt voor uw bedrijf in zijn geheel, maar ook voor biggen, gelten en zeugen afzonderlijk. Hoe vroeger u uw biggen beschermt, des te beter komen ze door de kwetsbare speenperiode. Met bescherming in combinatie met preventieve maatregelen vormt u een stevige basis voor een stabiele PRRS-status van uw bedrijf.

Vroege PRRS-vaccinatie in het kraamhok verlaagt het AB-gebruik bij vleesvarkens1

Om het effect te onderzoeken van een vroege PRRS-vaccinatie op het antibioticumgebruik tijdens de afmestperiode, werd het antibioticumgebruik geregistreerd bij vleesvarkens afkomstig van een zeugenbedrijf met 700 zeugen vóór en na vroege vaccinatie op leeftijd van 2 à 3 dagen. In totaal zijn 60 koppels biggen op zeven verschillende afmestbedrijven meegenomen in het onderzoek (Meyns et al., 2020)1. Daarvan waren 22 ongevaccineerd en 38 vroeg gevaccineerd. Bij de vroeg gevaccineerde vleesvarkens lag het antibioticagebruik gemiddeld 54% lager.


grafiek effect vaccinatie op antibioticagebruik

Bronnen:
1. Meyns T., Vanderzeypen A., Verhaegen A., Vanaken H., Fockedey M., Dewulf J., PRRS MLV vaccination of piglets reduces antibiotic use in fattening pigs, 2020, IPVS

MM-11827c

Risico vroege PRRS groter dan varkenshouders inschatten

De resultaten van een tweeledig onderzoekstraject op PRRS laten zien dat het risico van vroege PRRS-infectie groter is dan varkenshouders in de Benelux inschatten. Zo blijkt dat bijna de helft niet monitort op PRRS en een aanzienlijk deel wacht met vaccineren tot zich problemen voordoen. Prevalentieonderzoek laat zien dat op 61% van de bedrijven die niet vaccineren PRRS-virus al aanwezig is onder de biggen tijdens de biggenopfok.

Lees verder


prrs kauwtouwen

Prevalentieonderzoek: PRRS bij jonge biggen eerder regel dan uitzondering

Een PRRS-infectie in de vroege biggenfase is eerder regel dan uitzondering, zo blijkt uit recente praktijkdata. Op een meerderheid (60%) van de bedrijven waar PRRS circuleert, blijken de biggen al op 7 weken leeftijd of nog eerder besmet.1 Daarbij vaccineert het merendeel van uw collega's de biggen pas vanaf drie weken in de veronderstelling dat dit de vroegste mogelijkheid is.2 Benieuwd of u eerder actie kunt ondernemen? Spreek erover met uw dierenarts.


percentage prrs positieve biggen

Alleen zeugenvaccinatie onvoldoende om biggen te beschermen

Recente data laten zien dat uitsluitend een zeugenvaccinatie onvoldoende lijkt voor een effectieve bescherming van de biggen. Er komen aanzienlijk meer met PRRS-besmette biggen voor op bedrijven die alleen zeugen vaccineren in vergelijking met bedrijven die ook een biggenvaccinatie inzetten (61,5% vs. 7,5%, ongevaccineerd).1


zeug met big

Hoe u vroege PRRS-infecties aan kunt tonen

Besmettingen in de kraamstal wijzen op een onstabiele PRRS-situatie en dat zorgt vaak voor (ernstige) gezondheidsproblemen in de stal en een verhoogde kans op infecties door andere ziekteverwekkers.

Het in kaart brengen van een mogelijke PRRS-besmetting in de vroege biggenfase is dan ook een belangrijke eerste stap in uw aanpak. In dit artikel leest u hoe u in samenwerking met uw dierenarts een vroege PRRS-infectie aan kunt tonen.

Lees verder


biggen in de kraamstal


De vroegst mogelijke bescherming tegen PRRS

Vroege PRRS-besmetting vraagt om de vroegst mogelijke bescherming. De aanpak van PRRS is maatwerk en hangt af van de bedrijfsspecifieke risicofactoren. Met een risicoanalyse en monitoringsonderzoek brengt u samen met uw dierenarts de risicomomenten in kaart. Dat is het vertrekpunt voor uw preventieplan.

Als op uw bedrijf de PRRS-besmetting al in het kraamhok plaatsvindt, kunt u vroege vaccinatie van biggen overwegen. Alleen dan zijn ze rond het tijdstip van spenen beschermd en kunt u de klinische verschijnselen beperken. Daarnaast zijn aanvullende (preventieve) maatregelen in bedrijfshygiëne en bioveiligheid nodig voor een effectieve aanpak.

nieuwsgierige biggen

PRRS op uw bedrijf? Symptomen, besmettingsroute en onderzoek

PRRS wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. Een kenmerk van het virus is dat het genetische materiaal (het zogenaamde RNA) steeds verandert en daarmee ook de eigenschappen. Dit maakt PRRS lastig aan te pakken. Het virus verspreidt zich het snelst door direct contact met besmette varkens. Dit kan van dier op dier, maar ook via de mens (handen en kleding), besmette materialen, sperma, ongedierte of transport. Het virus verspreidt zich ook door de lucht (tot wel 9 km).

PRRS kenmerkt zich door vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen en luchtwegaandoeningen bij jonge varkens. Deze symptomen zijn lastig te onderscheiden van de symptomen bij andere ziekten. Aanvullend laboratoriumonderzoek is nodig om de PRRS-status op het bedrijf in kaart te brengen. Op basis van de uitslag kunt u met uw dierenarts een plan van aanpak opstellen. Vaccineren in combinatie met preventieve maatregelen vormen de basis voor de meest effectieve aanpak.

overleg tussen varkenshouder en dierenarts

Preventiestrategie voor een stabiele PRRS-status op uw bedrijf

Vaccineren alleen kan een PRRS-besmetting niet geheel voorkomen. Een goede vaccinatiestrategie zal het circuleren van het PRRS-virus op uw bedrijf wel verminderen en longbeschadigingen beperken. Daarnaast versterkt u het effect van de vaccinatie door preventieve maatregelen in de bioveiligheid en hygiëne binnen én buiten de stal.

Klik hier voor de belangrijkste
interne maatregelen
   

Klik hier voor de belangrijkste
externe maatregelen


Bespreek met uw dierenarts hoe u uw biggen zo vroeg mogelijk tegen PRRS beschermt.

Afb PRRS strategie op maat

1. Zoetis Prevalentieonderzoek CheckPRRS België/Nederland 2019
2. Telefonisch marktonderzoek AgriDirect, mei 2019

footer zoetis


MM-03279